achtergrond en werk

Wouter-Jan Oosten

Onze participant Wouter-Jan werkt buiten Sociotext als juridisch en beleidsadviseur voor de fysieke leefomgeving. Op deze pagina bieden we meer informatie over zijn werkervaring.

 

Contact

Aarzel niet om contact op te nemen als u een vraag heeft aan Wouter-Jan Oosten. U kunt gebruikmaken van de menubalk bovenin.

 

Wouter-Jan is naast Sociotext actief als zelfstandig ondernemer onder de handelsnaam W. Oosten Adviesdiensten, KvK 's-Hertogenbosch nr. 88507823, BTW-id NL004615870B15.


Omgevingsbeleid en regionale ontwikkeling

Wouter-Jan Oosten heeft meer dan twintig jaar ervaring met omgevingsbeleid. Na zijn rechtenstudie werkte hij aan onderzoek en advies met betrekking tot gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Na zijn overstap naar het binnenlands bestuur was hij jarenlang ambtelijk secretaris van raadscommissies voor ruimtelijke ontwikkeling (gemeenten Spijkenisse en Veghel). Daarbij was Wouter-Jan redacteur van Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. Gedurende zijn loopbaan was hij bijvoorbeeld projectleider van een omgevingsvisie en verbinder met beleidsprojecten van water, klimaat, landschap, biodiversiteit, mobiliteit en wonen (gemeente Meierijstad). Wouter-Jan nam ook deel aan regionaal overleg over omgevingsbeleid binnen de Regio Noordoost-Brabant en de verstedelijkingsprocessen van Brabant en de stedelijke regio ‘s-Hertogenbosch.

omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht

Wouter-Jan Oosten heeft een brede juridische ervaring. Hij is opgeleid in staats- en bestuursrecht. In het binnenlands bestuur werkte hij met gemeenterecht, ruimtelijke ordening, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Dat werk verrichtte hij in het ambt van griffier, als juridisch adviseur gebiedsontwikkeling, als leidinggevende en als lid van een ondernemingsraad. Naast zijn werk werd hij meermaals voor een periode lid van het geschillencollege van een landelijke politieke partij. Taken die Wouter-Jan voor een gemeente recent vervulde zijn het redigeren van verordeningen, aanbesteding, het opstellen van overeenkomsten over gebiedsontwikkeling, en het doorlopen van planprocedures: van burgerparticipatie via besluitvorming tot en met verweer bij de bestuursrechter.

bestuur en bedrijfsvoering

Wouter-Jan Oosten heeft ervaring in rollen van bestuurder van non-profit organisaties, adviseur van bestuursorganen en coach van publieke ambtsdragers. Tot zijn werk behoorden onder andere een fusie van koepels van jongerenorganisaties, rekenkameronderzoek, enkele burgemeestersbenoemingen, een bestuurscrisis en een fusie van gemeenten. Hij is ook zelf politiek-bestuurlijk actief geweest. In zijn ambtelijke loopbaan droeg hij verantwoordelijkheden als budgetbeheerder, projectleider, leidinggevende en bij procesoptimalisaties voor planning en control en voor omgevingsrecht. Wouter-Jan kon zijn werk aan governance ook enige jaren uitbreiden naar het bedrijfsleven, in een rol bij een coöperatieve bank.

Onderzoek en educatie

 

Onderzoek

Wouter-Jan Oosten heeft een gevarieerde ervaring met onderzoek en beleidsadvies. Zijn rechtenstudie vervolgde hij met bestuurskundig promotieonderzoek naar processen en betekenissen van gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Daarbij werd hij actief in de redactie van een tijdschrift voor jonge onderzoekers en over methoden van interdisciplinair sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Wouter-Jan werkte verder in het binnenlands bestuur en was daar betrokken bij onderzoek voor zowel beleidsontwikkeling als beleidsevaluatie. Hij kent zowel de rol van opdrachtgever als de rol van opdrachtnemer van onderzoek en advisering. Bij rapportages heeft Wouter-Jan het voordeel van ervaring als schrijver of redacteur van uiteenlopende soorten tekst.

 

Educatie

Wouter-Jan Oosten heeft naast andere werkzaamheden de nodige ervaring met educatie opgebouwd. Dat begon met een stage didactiek bij een militair opleidingsinstituut. Verder heeft Wouter-Jan cursussen en trainingen gegeven binnen een jongerenorganisatie. En voor maatschappelijke organisaties gaf hij educatieve voorlichting in klassen van vmbo, havo en vwo. In combinatie met zijn eigen sociaal-wetenschappelijke promotieonderzoek gaf Wouter-Jan hoor- en werkcolleges en scriptiebegeleiding aan wo-studenten bestuurskunde. Meer recent verzorgde hij introductieprogramma’s voor gemeenteraadsleden. In aansluiting op zijn toenmalige werk als griffier of juridisch adviseur gebiedsontwikkeling, was Wouter-Jan de praktijkmentor van een aantal hbo- en wo-stagiairs. Voor de Hogeschool NHA werkte Wouter-Jan enkele jaren mee aan een hbo-rechtenopleiding. Bij Avans Deeltijd doceerde hij een hbo-avondklas beleidskunde. Voor zijn niet-educatieve werk heeft Wouter-Jan verschillende workshops, beleidslabs en participatiebijeenkomsten ontworpen en geleid.

 


Publicatielijst van Wouter-Jan Oosten                                                                                                        

 

 

 

Boeken en hoofdstukken

 

Oosten, W. (2006) Over ondernemen, Onderneming, omgeving en overheid, Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

 

Oosten, W. & G.M.A. van der Heijden (2005) Pluriforme sturing van ruimtegebruik, in: G.M.A. van der Heijden & A.F.L. Slob (red.) Meervoudig Ruimtegebruik Enkelvoudig Recht, De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie, Delft: Eburon, pp. 95-109.

 

Oosten, W. (2005) Ruimte voor een democratische rechtsstaat: Geschakelde sturing bij ruimtelijke investeringen, Den Haag: Sociotext Press. * Vermeld op de shortlist voor de G.A. van Poelje Jaarprijs 2005 van de Vereniging voor Bestuurskunde.

 

Oosten, W. (2004) Gespannen ontwikkeling tussen mobiliteit en stad: Station Rotterdam Centraal, in: H. de Bruijn, G.R. Teisman, J. Edelenbos & W. Veeneman (red.) Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen, Utrecht: Lemma, pp. 63-76.

 

Oosten, W. (2003, 2004, 2006, 2009, 2014) Inleiding bestuurskunde, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 

Oosten, W. (2003) Gent-Terneuzen: The Rise of a Euroregion?, in: J.M. Magone (red.) Regional Institutions and Governance in the European Union, Westport: Praeger Publishers, pp. 193-207.

 

Hodgett, S., J.M. Magone, W. Oosten & L. Schaap (2003) Conclusion: Regional Governance in the European Union, in: J.M. Magone (red.) Regional Institutions and Governance in the European Union, Westport: Praeger Publishers, pp. 209-216.

 

Oosten, W. (2002) Politieke emergentie van het subject, in: R. Devos, A. Braeckman & B. Verdonck (red.) Terugkeer van het Subject?, Recente ontwikkelingen binnen de filosofie, Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 159-166.

 

Oosten, W. & M. Esselbrugge (2002) De ontwikkeling van de HSL-stationslocatie in Rotterdam: stadshart of reizigersmachine?, in: H. van Ham & J. Koppenjan (red.) Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur, Wenkend of wijkend perspectief?, Utrecht: Lemma, pp. 337-352.

 

Oosten, W. (2002) Politieke theorie ingeleid, Utrecht: Lemma.

 

Oosten, W. (2001) Nieuwe participatie, in: B. van der Ham & L. Bruins Slot (red.) Nieuwe Democraten, De keuze is aan jou/u/mij/jullie/ons, Den Haag: Jonge Democraten/D66, pp. 62-64.

 

Oosten, W. & B. van der Ham (2001) Belgische toestanden, in: B. van der Ham & L. Bruins Slot (red.) Nieuwe Democraten, De keuze is aan jou/u/mij/jullie/ons, Den Haag: Jonge Democraten/D66, p. 70.

 

Teisman, G.R., E.H. Klijn & W.J. Oosten (2001) Het fenomeen procesmanagement nader verkend, in: G.R. Teisman (red.) Besluitvorming en Ruimtelijk Procesmanagement, Studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen, Delft: Eburon, pp. 45-53.

 

 

Artikelen

 

Bestuurskunde, Leidschrift en Public Management Review zijn wetenschappelijke tijdschriften. IdeeLiberales, Rooilijn, AgoraArchis en Tijdschrift Privatisering zijn vaktijdschriften.

 

Oosten, W. & M. Koudstaal (2017) Participatie in wetenschap en beleid, Interview Alexander Rinnooy Kan, Rooilijn, jrg. 50, nr. 1, pp. 64-67.

 

Oosten, W. (2007) De achterkant van de omgevingsvergunning, Idee, Sociaal-liberale kringen, jrg. 28, nr. 1, pp. 53-56.

 

Prillevitz, F. & W. Oosten (2007) Zoeken naar ruimte, Idee, Sociaal-liberale kringen, jrg. 28, nr. 1, p. 3.

 

Oosten, W. (2006) Zestig jaar energie(beleid), Idee, Sociaal-liberale kringen, jrg. 27, nr. 5, pp. 68-71.

 

Oosten, W. & M. Wilschut (2006) Onze traditie blijft actueel, Interview met Alexander Pechtold, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 5, pp. 15-17.

 

Oosten, W. (2006) De slavernij is de wereld nog niet uit, Liberales, nr. 140. * Een heruitgave van een elders gepubliceerd artikel.

 

Oosten, W. (2006) Vertrouwen is goed, controle is beter, Over keurmerken en productiemethoden, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 46-47.

 

Oosten, W. (2006) Een eerlijke invulling van ketenaansprakelijkheid, Interview met Frans Papma, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 43-45.

 

Oosten, W. (2006) Hoe Heracles Kafka uit België verdrijft, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 12-13.

 

Oosten, W. & E. Volbeda (2006) Laveren tussen vrijheid en toezicht, Interview met Alexander Pechtold, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 9-11.

 

Oosten, W. (2006) De vele gezichten van toezicht, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 5-7.

 

Oosten, W. & E. Volbeda (2006) Zorg om kwaliteit, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 3-4.

 

Oosten, W. (2006) Ruimte voor geluk, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 1, pp. 25-26.

 

Oosten, W. (2005) Paspoort niet meer dan een gebruiksvoorwerp, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 4, pp. 24-25.

 

Oosten, W. (2005) Is dit een probleemwijk? Nee, ze zijn jaloers op ons, Interview met Leo OlffersIdee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 2, pp. 37-38.

 

Oosten, W. (2005) Over de nationale evaluatie van dualisering, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 2, pp. 5-7.

 

Volbeda, E. & W. Oosten (2005) Lokale democratie, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 2, p. 3.

 

Oosten, W. (2004) Hannah Arendt's sense of history, Leidschrift, Historisch Tijdschrift, jrg. 19, nr. 3, pp. 127-138.

 

Oosten, W. & M. Esselbrugge (2004) Models of democracy in spatial investments: Participatory and representative democracy in two Dutch cases, Public Management Review, jrg. 6, nr. 2, pp. 143-158.

 

Oosten, W. (2004) De onbegrensde Europeaan? Sociale geografie en het Turks lidmaatschap, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 25, nr. 2, pp. 10-12.

 

Oosten, W. (2003) Een rondje burgervaders M/V, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 6, pp. 40-41.

 

Oosten, W. (2003) Politieke mensbeelden, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 1, pp. 12-13.

 

Oosten, W. (2003) Eerste Kamer niet zonder meer overbodig, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 1, pp. 7-9.

 

Oosten, W. (2002) David Easton als klassieker voor de bestuurskunde, Bestuurskunde, jrg. 11, nr. 5, pp. 215-220.

 

Oosten, W. (2002) Nota Ruimte en Veiligheid, Archis, nr. 3, pp. 57-58.

 

Oosten, W. (2002) De maatschappij, dat ben jij, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, p. 11.

 

Andriessen, M. & W. Oosten (2002) Systemen en zeggenschap, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 15-16.

 

Bekkers, V. & W. Oosten (2002) E-government en de burger, Een interview met Roger van Boxtel, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 17-18.

 

Oosten, W. (2002) Thesen over de nieuwe mens, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, p. 19.

 

Oosten, W. (2002) Een filosofie voor interactieve beleidsvorming, Het gedachtegoed van Hannah Arendt, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 20-21.

 

Oosten, W. (2002) Een politicus moet oorspronkelijk zijn, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 22-23.

 

Oosten, W. (2002) Democratie tussen de oren, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 1, p. 23.

 

Oosten, W. & M.A. Reudink (2001) Volwaardig meedenken, Ruimtelijk ontwerp als drager van regionale beleidsvorming, Agora, Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, jrg. 17, nr. 5, pp. 21-22.

 

Oosten, W. (2001) Zonder overdrijving: uit de school, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 5, p. 27.

 

Oosten, W. (2001) Rebel op rood pluche: senator Q en iD21, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 4, pp. 18-19.

 

Oosten, W. (2001) De staat van de jeugd, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 4, p. 7.

 

Oosten, W. (2001) Staatsrechtelijke vernieuwing en Paars II, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 2, pp. 5-6.

 

Oosten, W. (2001) Terra regit of e-government?, Over ruimte, identiteit en bestuur, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 1, pp. 4-8.

 

Esselbrugge, M. & W. Oosten (2000) PPS vereist een procesarchitectuur met twee gezichten, Tijdschrift Privatisering, jrg. 7, nr. 6, pp. 18-20.

 

Oosten, W. (2000) Op zoek naar de morele gemeenschap, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jg. 21, nr. 1, pp. 21-22.

 

Oosten, W. (1999) Manke mieren om infrastructuur aan te leggen, Agora, Ontmoetingsplatform voor wetenschap en samenleving op het gebied van ruimtelijke ordening en gebouwde omgeving, jrg. 15, nr. 5, pp. 24-25.

 

 

Boekbesprekingen

 

Acta PoliticaCanadian Journal of History, Journal of Cultural GeographyGJSS en Political Studies Review zijn wetenschappelijke tijdschriften. Idee is een vaktijdschrift.

 

Oosten, W. (2014) T. Brooks, Hegel’s Political Philosophy, A Systematic Reading of the Philosophy of Right, Political Studies Review, jrg. 12, nr. 2, pp. 252-253.

 

Oosten, W. (2012) Y.M. Denissen & G.J.J. van den Hof, Gemeente en recht, Veghel: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2012) D. James, Fichte’s Social and Political Philosophy, Canadian Journal of History, jrg. 47, nr. 1, pp. 140-142.

 

Oosten, W. (2011) E. Kolthoff, Basisboek criminologie, Veghel: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2011) K. Bykvist, Utilitarianism, Political Studies Review, jrg. 9, nr. 3, pp. 380-381.

 

Oosten, W. (2006) G.J. Ashworth & B. Graham, Senses of Place, Senses of Time, Journal of Cultural Geography, jrg. 23, nr. 2, pp. 129-130.

 

Oosten, W. (2006) W. Martino & M. Pallotta-Chiarolli, So What's a Boy? Addressing Issues of Masculinity and Schooling, Graduate Journal of Social Science, jrg. 3, nr. 1, pp. 113-121.

 

Oosten, W. (2005) Harry C. Boyte, Everyday Politics, Reconnecting Citizens and Public Life, Political Studies Review, jrg. 3, nr. 3, p. 397.

 

Oosten, W. (2005) M. Denscombe, The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects, Graduate Journal of Social Science, jrg. 2, nr. 1, pp. 161-164.

 

Oosten, W. (2003) G. Dijkink & H. Knippenberg (red.), The Territorial Factor, Political Geography in a Globalising World, Acta Politica, jrg. 38, nr. 2, pp. 165-167.

 

Oosten, W. (2003) J. Weggeman, Controversiële besluitvorming, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 3, p. 50.

 

 

Rapporten

 

Oosten, W. (2020) Omgevingsvisie, Voorontwerp, Veghel: gemeente Meierijstad.

 

Midsize Brabant (2017) Potenties en proeftuinen van Midsize Brabant, Veghel: gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden en Meierijstad. * Redactie door L. IJsseldijk & W. Oosten.

 

Fractievoorzittersoverleg (2013) Berekend wijzer geworden, Evaluatie van de rekenkamercommissie van de gemeente Veghel, Veghel: gemeente Veghel.

 

Evaluatierapport vergaderstructuur (2010) Veghel: gemeente Veghel.

 

Rekenkamercommissie (2007) Bezwaar ontvankelijk!, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Rekenkamercommissie (2006) Een programma van begroten, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Rekenkamercommissie (2006) Een rekening om rekening mee te houden, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Evaluatie van raadscommunicatie (2006) Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Rekenkamercommissie (2005) Uitzicht op subsidie? Inzicht in effect!, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Werkgroep raadscommunicatie (2005) De gemeenteraad in woord en beeld, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Evaluatie raadswerk Spijkenisse (2004) Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Puylaert, H.J.M., P.J.M. de Bruijn, S. Newrly, W. Oosten, H. Julicher & G. Ellen (2003) Inventarisatie toekomstverkenningen Delta in de toekomst, Hoofdrapport, Delft: TNO Inro.

 

Puylaert, H.J.M., P.J.M. de Bruijn, S. Newrly, W. Oosten, H. Julicher & G. Ellen (2003) Inventarisatie toekomstverkenningen Delta in de toekomst, Bijlage-rapport, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., W. Oosten, H.J.M. Puylaert & Th. Reijs (2002) Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context, in: D.M. Berkhout, G. Beukema, P. Nieuwenhuijsen & Y.C.C. Sinnige (red.) Bijlagen, Op Schaal gewogen, Regionaal bestuur in Nederland in de 21ste eeuw, Den Haag: Interprovinciaal Overleg, pp. 71-86. * Een heruitgave van een elders gepubliceerd rapport.

 

Duijn, M., W. Oosten, H.J.M. Puylaert & Th. Reijs (2002) Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context, Delft: TNO Inro.

 

Ginter, D.J., S. Newrly, W. Oosten & H.J.M. Puylaert (2001) Monitoring uitvoering VINEX verstedelijkingsconvenanten 2001, Delft: TNO Inro.

 

Ginter, D.J., S. Newrly, W. Oosten & H.J.M. Puylaert (2001) Logboek Monitoring UVV 2001, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., D.J. Ginter, H.J.M. Puylaert & W.J. Oosten (2001) Beargumenteerd afwegen in grensregio’s: een systematiek, Leidraad voor Rijksacties bij het oplossen van grensregionale knelpunten, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., H.J.M. Puylaert, W. Oosten, G. Bouma & P.J.M. de Bruijn (2001) Effectrapportage Spoorzoneproject Breda, Nulmeting, effecten en maatregelen, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., H.J.M. Puylaert, W. Oosten & G. Bouma (2001) Beleving van mogelijke kansen en bedreigingen in Belcrum, Een inventarisatie als bouwsteen voor het effectenonderzoek Sleutelproject Spoorzone Breda, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., H.J.M. Puylaert, W. Oosten & G. Bouma (2001) Beleving van mogelijke kansen en bedreigingen in Spoorbuurt, Een inventarisatie als bouwsteen voor het effectenonderzoek Sleutelproject Spoorzone Breda, Delft: TNO Inro.

 

 

Papers en lezingen

 

Oosten, W. (2014) Notitie over staats- en bestuursrecht, Veghel: gemeente Veghel. * Onderdeel van het introductieprogramma voor raads- en commissieleden.

 

Oosten, W. (2014) Notitie over ruimtelijke ordening, Veghel: gemeente Veghel. * Onderdeel van het introductieprogramma voor raads- en commissieleden.

 

Oosten, W. (2012) Een artikel over de griffier en het schakelen in politiek en bestuur, Veghel: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2012) Gewoon de goede dingen doen, en goed, Veghel: Sociotext Press. * Een inzending voor de essaywedstrijd van de Nationale ombudsman en nrc.next over een betere band tussen overheid en burger.

 

Oosten, W. (2006) Kwaliteiten van openbaar bestuur, Over democratie, rechtsstaat, bedrijfsvoering en communicatie als benaderingen van kwaliteit, Den Haag: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2005) Over kwaliteit van openbaar bestuur, www.sociotext.nl.

 

Oosten, W. (2002) Governance voor architecten: de overheid als bouwkundig opdrachtgever in drie historische fasenwww.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20020227121151.pdf* Een gastcollege aan de Fontys Academie van Architectuur en Stedebouw.

 

Oosten, W. (2002) Koersen op Scheldemondsteden: Een bestuurlijke terreinverkenningwww.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20020621153708.pdf* Een paper voor de PlanDag 2002 De steden begrensd?, georganiseerd door de Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Stichting Planologische DiscussieDagen.

 

Oosten, W. (2000) Railway stations and a geography of networks, in: P.H.L. Bovy (red.), Transport, Infrastructure and Logistics, Proceedings TRAIL 6th Annual Congress, Part 2, Delft: the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics.

 

Oosten, W., with M. Laver (2000) Een impressie van politieke theorie, Materiaal voor de cursus politieke stromingen, Den Haag: Jonge Democraten.

 

Oosten, W. (2000) Zinvol ruimtegebruik, in: Discussiedagen Bouwen en Wonen, Wonen in welvaart, Den Haag: Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, pp. 147-152.