participanten

De mensen die gebruik maken van Sociotext als platform en de mensen die als vrijwilliger Sociotext ondersteunen, noemen we onze participanten. Wie participeert op het platform mag zichzelf vooral schrijver, ondernemer, docent, onderzoeker, kunstenaar, criticus of publicist voelen, afhankelijk van hoe zij of hij de eigen professionele rol opvat. Wie helpt bij de administratie van een project of de stichting mede bestuurt, kiest er bewust voor zich in die rol ten dienste te stellen van Sociotext. Behalve participanten raken ook partner(organisaties), opdrachtgevers, sponsoren en donateurs betrokken bij Sociotext. We gaan er dan van uit dat met respect voor ieders waarden en doelen aan een gezamenlijk belang gewerkt kan worden.

 

Hieronder worden enkele van onze participanten geïntroduceerd. Aarzelt u niet om contact op te nemen indien u meer wilt weten over een van de genoemde mensen of als u belangstelling heeft voor een eventuele relatie met Sociotext.

W. Oosten in Dole, 2016
W. Oosten in Dole, 2016

dr. W. Oosten

 

Wouter-Jan Oosten is opgeleid als staatkundige. Hij heeft werkervaring in rollen van onderzoeker, docent in HBO en WO, (educatief) auteur voor MBO en HBO, redacteur, adviseur, beleidsontwikkelaar, projectleider, manager, coach en bestuurder. Daarbij maakte hij kennis met vakgebieden van staats- en bestuursrecht, bestuurskunde, planologie, waterbeheer en ruimtelijk ontwerp, didactiek, uitgeverij en journalistiek.

 

YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCG4JH0G1btr2GLUklHs5KlA/featured

dr. G.M.D.J.M. Gaussand

 

Gwénaël Gaussand is opgeleid als bioloog. Hij heeft werkervaring met wetenschappelijk onderzoek (moleculaire biologie en biochemie), research & development (o.a. biobased materials), onderwijs (natuurwetenschappen), commercie (t.b.v. laboratoria), bedrijfsmanagement (marketing,  klantenservice, administratie en logistiek) en bedrijfshulpverlening.

D. Aquarius

 

Drago Aquarius verdeelt na een kortstondige studie filosofie zijn tijd tussen het schrijven en wat bedrijfsadministratie.


 

 

Publicatielijst van Wouter-Jan Oosten                                                                                                        

 

 

 

 

 

Boeken en hoofdstukken

 

Oosten, W. (2006) Over ondernemen, Onderneming, omgeving en overheid, Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

 

Oosten, W. & G.M.A. van der Heijden (2005) Pluriforme sturing van ruimtegebruik, in: G.M.A. van der Heijden & A.F.L. Slob (red.) Meervoudig Ruimtegebruik Enkelvoudig Recht, De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie, Delft: Eburon, pp. 95-109.

 

Oosten, W. (2005) Ruimte voor een democratische rechtsstaat: Geschakelde sturing bij ruimtelijke investeringen, Den Haag: Sociotext Press. * Vermeld op de shortlist voor de G.A. van Poelje Jaarprijs 2005 van de Vereniging voor Bestuurskunde.

 

Oosten, W. (2004) Gespannen ontwikkeling tussen mobiliteit en stad: Station Rotterdam Centraal, in: H. de Bruijn, G.R. Teisman, J. Edelenbos & W. Veeneman (red.) Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen, Utrecht: Lemma, pp. 63-76.

 

Oosten, W. (2003, 2004, 2006, 2009, 2014) Inleiding bestuurskunde, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 

Oosten, W. (2003) Gent-Terneuzen: The Rise of a Euroregion?, in: J.M. Magone (red.) Regional Institutions and Governance in the European Union, Westport: Praeger Publishers, pp. 193-207.

 

Hodgett, S., J.M. Magone, W. Oosten & L. Schaap (2003) Conclusion: Regional Governance in the European Union, in: J.M. Magone (red.) Regional Institutions and Governance in the European Union, Westport: Praeger Publishers, pp. 209-216.

 

Oosten, W. (2002) Politieke emergentie van het subject, in: R. Devos, A. Braeckman & B. Verdonck (red.) Terugkeer van het Subject?, Recente ontwikkelingen binnen de filosofie, Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 159-166.

 

Oosten, W. & M. Esselbrugge (2002) De ontwikkeling van de HSL-stationslocatie in Rotterdam: stadshart of reizigersmachine?, in: H. van Ham & J. Koppenjan (red.) Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur, Wenkend of wijkend perspectief?, Utrecht: Lemma, pp. 337-352.

 

Oosten, W. (2002) Politieke theorie ingeleid, Utrecht: Lemma.

 

Oosten, W. (2001) Nieuwe participatie, in: B. van der Ham & L. Bruins Slot (red.) Nieuwe Democraten, De keuze is aan jou/u/mij/jullie/ons, Den Haag: Jonge Democraten/D66, pp. 62-64.

 

Oosten, W. & B. van der Ham (2001) Belgische toestanden, in: B. van der Ham & L. Bruins Slot (red.) Nieuwe Democraten, De keuze is aan jou/u/mij/jullie/ons, Den Haag: Jonge Democraten/D66, p. 70.

 

Teisman, G.R., E.H. Klijn & W.J. Oosten (2001) Het fenomeen procesmanagement nader verkend, in: G.R. Teisman (red.) Besluitvorming en Ruimtelijk Procesmanagement, Studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen, Delft: Eburon, pp. 45-53.

 

 

 

 

 

Artikelen

 

Bestuurskunde, Leidschrift en Public Management Review zijn wetenschappelijke tijdschriften. Idee, Liberales, Rooilijn, Agora, Archis en Tijdschrift Privatisering zijn vaktijdschriften.

 

Oosten, W. & M. Koudstaal (2017) Participatie in wetenschap en beleid, Interview Alexander Rinnooy Kan, Rooilijn, jrg. 50, nr. 1, pp. 64-67.

 

Oosten, W. (2007) De achterkant van de omgevingsvergunning, Idee, Sociaal-liberale kringen, jrg. 28, nr. 1, pp. 53-56.

 

Prillevitz, F. & W. Oosten (2007) Zoeken naar ruimte, Idee, Sociaal-liberale kringen, jrg. 28, nr. 1, p. 3.

 

Oosten, W. (2006) Zestig jaar energie(beleid), Idee, Sociaal-liberale kringen, jrg. 27, nr. 5, pp. 68-71.

 

Oosten, W. & M. Wilschut (2006) Onze traditie blijft actueel, Interview met Alexander Pechtold, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 5, pp. 15-17.

 

Oosten, W. (2006) De slavernij is de wereld nog niet uit, Liberales, nr. 140. * Een heruitgave van een elders gepubliceerd artikel.

 

Oosten, W. (2006) Vertrouwen is goed, controle is beter, Over keurmerken en productiemethoden, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 46-47.

 

Oosten, W. (2006) Een eerlijke invulling van ketenaansprakelijkheid, Interview met Frans Papma, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 43-45.

 

Oosten, W. (2006) Hoe Heracles Kafka uit België verdrijft, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 12-13.

 

Oosten, W. & E. Volbeda (2006) Laveren tussen vrijheid en toezicht, Interview met Alexander Pechtold, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 9-11.

 

Oosten, W. (2006) De vele gezichten van toezicht, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 5-7.

 

Oosten, W. & E. Volbeda (2006) Zorg om kwaliteit, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 2, pp. 3-4.

 

Oosten, W. (2006) Ruimte voor geluk, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 27, nr. 1, pp. 25-26.

 

Oosten, W. (2005) Paspoort niet meer dan een gebruiksvoorwerp, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 4, pp. 24-25.

 

Oosten, W. (2005) Is dit een probleemwijk? Nee, ze zijn jaloers op ons, Interview met Leo Olffers, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 2, pp. 37-38.

 

Oosten, W. (2005) Over de nationale evaluatie van dualisering, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 2, pp. 5-7.

 

Volbeda, E. & W. Oosten (2005) Lokale democratie, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 26, nr. 2, p. 3.

 

Oosten, W. (2004) Hannah Arendt's sense of history, Leidschrift, Historisch Tijdschrift, jrg. 19, nr. 3, pp. 127-138.

 

Oosten, W. & M. Esselbrugge (2004) Models of democracy in spatial investments: Participatory and representative democracy in two Dutch cases, Public Management Review, jrg. 6, nr. 2, pp. 143-158.

 

Oosten, W. (2004) De onbegrensde Europeaan? Sociale geografie en het Turks lidmaatschap, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 25, nr. 2, pp. 10-12.

 

Oosten, W. (2003) Een rondje burgervaders M/V, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 6, pp. 40-41.

 

Oosten, W. (2003) Politieke mensbeelden, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 1, pp. 12-13.

 

Oosten, W. (2003) Eerste Kamer niet zonder meer overbodig, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 1, pp. 7-9.

 

Oosten, W. (2002) David Easton als klassieker voor de bestuurskunde, Bestuurskunde, jrg. 11, nr. 5, pp. 215-220.

 

Oosten, W. (2002) Nota Ruimte en Veiligheid, Archis, nr. 3, pp. 57-58.

 

Oosten, W. (2002) De maatschappij, dat ben jij, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, p. 11.

 

Andriessen, M. & W. Oosten (2002) Systemen en zeggenschap, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 15-16.

 

Bekkers, V. & W. Oosten (2002) E-government en de burger, Een interview met Roger van Boxtel, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 17-18.

 

Oosten, W. (2002) Thesen over de nieuwe mens, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, p. 19.

 

Oosten, W. (2002) Een filosofie voor interactieve beleidsvorming, Het gedachtegoed van Hannah Arendt, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 20-21.

 

Oosten, W. (2002) Een politicus moet oorspronkelijk zijn, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 3, pp. 22-23.

 

Oosten, W. (2002) Democratie tussen de oren, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 23, nr. 1, p. 23.

 

Oosten, W. & M.A. Reudink (2001) Volwaardig meedenken, Ruimtelijk ontwerp als drager van regionale beleidsvorming, Agora, Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, jrg. 17, nr. 5, pp. 21-22.

 

Oosten, W. (2001) Zonder overdrijving: uit de school, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 5, p. 27.

 

Oosten, W. (2001) Rebel op rood pluche: senator Q en iD21, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 4, pp. 18-19.

 

Oosten, W. (2001) De staat van de jeugd, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 4, p. 7.

 

Oosten, W. (2001) Staatsrechtelijke vernieuwing en Paars II, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 2, pp. 5-6.

 

Oosten, W. (2001) Terra regit of e-government?, Over ruimte, identiteit en bestuur, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jrg. 22, nr. 1, pp. 4-8.

 

Esselbrugge, M. & W. Oosten (2000) PPS vereist een procesarchitectuur met twee gezichten, Tijdschrift Privatisering, jrg. 7, nr. 6, pp. 18-20.

 

Oosten, W. (2000) Op zoek naar de morele gemeenschap, Idee, Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, jg. 21, nr. 1, pp. 21-22.

 

Oosten, W. (1999) Manke mieren om infrastructuur aan te leggen, Agora, Ontmoetingsplatform voor wetenschap en samenleving op het gebied van ruimtelijke ordening en gebouwde omgeving, jrg. 15, nr. 5, pp. 24-25.

 

 

 

 

 

Boekbesprekingen

 

Acta Politica, Canadian Journal of History, Journal of Cultural Geography, GJSS en Political Studies Review zijn wetenschappelijke tijdschriften. Idee is een vaktijdschrift.

 

Oosten, W. (2014) T. Brooks, Hegel’s Political Philosophy, A Systematic Reading of the Philosophy of Right, Political Studies Review, jrg. 12, nr. 2, pp. 252-253.

 

Oosten, W. (2012) Y.M. Denissen & G.J.J. van den Hof, Gemeente en recht, Veghel: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2012) D. James, Fichte’s Social and Political Philosophy, Canadian Journal of History, jrg. 47, nr. 1, pp. 140-142.

 

Oosten, W. (2011) E. Kolthoff, Basisboek criminologie, Veghel: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2011) K. Bykvist, Utilitarianism, Political Studies Review, jrg. 9, nr. 3, pp. 380-381.

 

Oosten, W. (2006) G.J. Ashworth & B. Graham, Senses of Place, Senses of Time, Journal of Cultural Geography, jrg. 23, nr. 2, pp. 129-130.

 

Oosten, W. (2006) W. Martino & M. Pallotta-Chiarolli, So What's a Boy? Addressing Issues of Masculinity and Schooling, Graduate Journal of Social Science, jrg. 3, nr. 1, pp. 113-121.

 

Oosten, W. (2005) Harry C. Boyte, Everyday Politics, Reconnecting Citizens and Public Life, Political Studies Review, jrg. 3, nr. 3, p. 397.

 

Oosten, W. (2005) M. Denscombe, The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects, Graduate Journal of Social Science, jrg. 2, nr. 1, pp. 161-164.

 

Oosten, W. (2003) G. Dijkink & H. Knippenberg (red.), The Territorial Factor, Political Geography in a Globalising World, Acta Politica, jrg. 38, nr. 2, pp. 165-167.

 

Oosten, W. (2003) J. Weggeman, Controversiële besluitvorming, Idee, Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jrg. 24, nr. 3, p. 50.

 

 

 

 

 

Rapporten

 

Oosten, W. (2020) Omgevingsvisie, Voorontwerp, Veghel: gemeente Meierijstad.

 

Midsize Brabant (2017) Potenties en proeftuinen van Midsize Brabant, Veghel: gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden en Meierijstad. * Redactie door L. IJsseldijk & W. Oosten.

 

Fractievoorzittersoverleg (2013) Berekend wijzer geworden, Evaluatie van de rekenkamercommissie van de gemeente Veghel, Veghel: gemeente Veghel.

 

Evaluatierapport vergaderstructuur (2010) Veghel: gemeente Veghel.

 

Rekenkamercommissie (2007) Bezwaar ontvankelijk!, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Rekenkamercommissie (2006) Een programma van begroten, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Rekenkamercommissie (2006) Een rekening om rekening mee te houden, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Evaluatie van raadscommunicatie (2006) Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Rekenkamercommissie (2005) Uitzicht op subsidie? Inzicht in effect!, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Werkgroep raadscommunicatie (2005) De gemeenteraad in woord en beeld, Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Evaluatie raadswerk Spijkenisse (2004) Spijkenisse: gemeente Spijkenisse.

 

Puylaert, H.J.M., P.J.M. de Bruijn, S. Newrly, W. Oosten, H. Julicher & G. Ellen (2003) Inventarisatie toekomstverkenningen Delta in de toekomst, Hoofdrapport, Delft: TNO Inro.

 

Puylaert, H.J.M., P.J.M. de Bruijn, S. Newrly, W. Oosten, H. Julicher & G. Ellen (2003) Inventarisatie toekomstverkenningen Delta in de toekomst, Bijlage-rapport, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., W. Oosten, H.J.M. Puylaert & Th. Reijs (2002) Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context, in: D.M. Berkhout, G. Beukema, P. Nieuwenhuijsen & Y.C.C. Sinnige (red.) Bijlagen, Op Schaal gewogen, Regionaal bestuur in Nederland in de 21ste eeuw, Den Haag: Interprovinciaal Overleg, pp. 71-86. * Een heruitgave van een elders gepubliceerd rapport.

 

Duijn, M., W. Oosten, H.J.M. Puylaert & Th. Reijs (2002) Bestuurlijk maatwerk voor maatschappelijke ontwikkelingen in regionale context, Delft: TNO Inro.

 

Ginter, D.J., S. Newrly, W. Oosten & H.J.M. Puylaert (2001) Monitoring uitvoering VINEX verstedelijkingsconvenanten 2001, Delft: TNO Inro.

 

Ginter, D.J., S. Newrly, W. Oosten & H.J.M. Puylaert (2001) Logboek Monitoring UVV 2001, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., D.J. Ginter, H.J.M. Puylaert & W.J. Oosten (2001) Beargumenteerd afwegen in grensregio’s: een systematiek, Leidraad voor Rijksacties bij het oplossen van grensregionale knelpunten, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., H.J.M. Puylaert, W. Oosten, G. Bouma & P.J.M. de Bruijn (2001) Effectrapportage Spoorzoneproject Breda, Nulmeting, effecten en maatregelen, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., H.J.M. Puylaert, W. Oosten & G. Bouma (2001) Beleving van mogelijke kansen en bedreigingen in Belcrum, Een inventarisatie als bouwsteen voor het effectenonderzoek Sleutelproject Spoorzone Breda, Delft: TNO Inro.

 

Duijn, M., H.J.M. Puylaert, W. Oosten & G. Bouma (2001) Beleving van mogelijke kansen en bedreigingen in Spoorbuurt, Een inventarisatie als bouwsteen voor het effectenonderzoek Sleutelproject Spoorzone Breda, Delft: TNO Inro.

 

 

 

 

 

Papers en lezingen

 

Oosten, W. (2014) Notitie over staats- en bestuursrecht, Veghel: gemeente Veghel. * Onderdeel van het introductieprogramma voor raads- en commissieleden.

 

Oosten, W. (2014) Notitie over ruimtelijke ordening, Veghel: gemeente Veghel. * Onderdeel van het introductieprogramma voor raads- en commissieleden.

 

Oosten, W. (2012) Een artikel over de griffier en het schakelen in politiek en bestuur, Veghel: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2012) Gewoon de goede dingen doen, en goed, Veghel: Sociotext Press. * Een inzending voor de essaywedstrijd van de Nationale ombudsman en nrc.next over een betere band tussen overheid en burger.

 

Oosten, W. (2006) Kwaliteiten van openbaar bestuur, Over democratie, rechtsstaat, bedrijfsvoering en communicatie als benaderingen van kwaliteit, Den Haag: Sociotext Press.

 

Oosten, W. (2005) Over kwaliteit van openbaar bestuur, www.sociotext.nl.

 

Oosten, W. (2002) Governance voor architecten: de overheid als bouwkundig opdrachtgever in drie historische fasen, www.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20020227121151.pdf. * Een gastcollege aan de Fontys Academie van Architectuur en Stedebouw.

 

Oosten, W. (2002) Koersen op Scheldemondsteden: Een bestuurlijke terreinverkenning, www.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20020621153708.pdf. * Een paper voor de PlanDag 2002 De steden begrensd?, georganiseerd door de Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Stichting Planologische DiscussieDagen.

 

Oosten, W. (2000) Railway stations and a geography of networks, in: P.H.L. Bovy (red.), Transport, Infrastructure and Logistics, Proceedings TRAIL 6th Annual Congress, Part 2, Delft: the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics.

 

Oosten, W., with M. Laver (2000) Een impressie van politieke theorie, Materiaal voor de cursus politieke stromingen, Den Haag: Jonge Democraten.

 

Oosten, W. (2000) Zinvol ruimtegebruik, in: Discussiedagen Bouwen en Wonen, Wonen in welvaart, Den Haag: Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, pp. 147-152.