Sociotext

statutaire doelstelling

De Stichting Sociotext heeft als doel de publieke discussie over de inrichting van de Nederlandse en de Europese samenleving te stimuleren en om vanuit een humanistische levensbeschouwing een bijdrage te leveren aan die discussie. Sociotext werd opgericht in 2003.

 

Voor haar werk onderscheidt de stichting vier programma's:

 

Programma A, Politiek en bestuur, gaat uit van de volgende vragen: Wat houdt goed bestuur in? Hoe vernieuwen overheden, burgers, private instellingen en bedrijven beleidsvorming? Vanuit haar programma A faciliteerde Sociotext in 2018 dat studenten bestuurskunde van Avans Hogeschool colleges beleidskunde kregen.

 

Programma B, Cultuur en geschiedenis, gaat uit van de volgende vragen: Hoe kan een laatmoderne samenleving cultureel en politiek worden gekenschetst? Hoe hebben die karakteristieken zich ontwikkeld? Hoe verhouden Westerse beschavingen zich historisch tot hun omgeving? Hoe kan de positie van individuele mensen of organisaties worden begrepen in de context van modernisering? Vanuit haar programma B faciliteerde Sociotext in de jaren 2015-2017 dat één van haar participanten redactiewerk verrichtte bij Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening.

 

Programma C, Mens, techniek en aarde, gaat uit van de volgende vragen: Welke instrumenten reiken biomedische wetenschappen en technologie aan om mee te werken aan onze toekomst? Hoe hangen technische, economische en sociale factoren met elkaar samen en hoe geven zij vorm aan duurzame ontwikkeling? Welke ethische overwegingen en praktische richtlijnen helpen ons om op aarde zowel menselijke ontwikkeling als ander leven ruimte te bieden? Hoe kunnen individuele burgers, private organisaties en lokale overheden verantwoordelijkheid opnemen voor hun omgeving? Vanuit haar programma C heeft Sociotext in de jaren 2005-2006 ondersteuning geboden aan het Graduate Journal of Social Science, een tijdschrift voor jonge onderzoekers dat zich richtte op de methodologie van interdisciplinair sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

 

Tot slot richt programma D, Werkplaats van de geest, zich op het tijdruimtelijk samenbrengen van onderzoekers, schrijvers, adviseurs, docenten, kunstenaars en beslissers. Want naast alle mogelijkheden van uitwisseling via boeken, tijdschriften en digitale media blijven reële ontmoetingen en substantiële gesprekken van essentieel belang voor een kwalitatief hoogstaande discussie.

Publiek debat

 

 

Programmering:

a. politiek en bestuur;

b. cultuur en geschiedenis;

c. mens, techniek en aarde;

d. werkplaats van de geest.